Hvordan kan du finde ud af, hvad dine aktier er værd?

Det er et spørgsmål, som mange investorer har. Svaret er ikke så enkelt, som du måske tror. På amerikanskeaktier.dk  viser vi dig, hvordan du enkelt og enkelt kan investere i amerikanske aktier. For at gøre dette skal du finde den bedste handelsplatform, der giver dig mulighed for at vælge mellem et bredt udvalg af amerikanske aktier.

Hvordan finder du ud af, hvad dine aktier er værd.

En måde at finde ud af, hvad din aktie er værd, er ved at kigge på virksomhedens regnskaber. Balancen vil vise dig virksomhedens aktiver og passiver. Resultatopgørelsen viser dig virksomhedens salg og udgifter. Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens ind- og udbetalinger af likvide midler. Alle disse opgørelser kan give dig et indtryk af virksomhedens finansielle sundhed og af, hvor meget aktierne er værd.


En anden måde at finde ud af, hvad dine aktier er værd, er at se på virksomhedens aktiekurs. Aktiekursen bestemmes af udbud og efterspørgsel. Hvis der er flere købere end sælgere, vil aktiekursen stige. Hvis der er flere sælgere end købere, vil aktiekursen falde. Aktiekursen kan også påvirkes af nyheder om virksomheden, f.eks. indtjeningsrapporter.


Du kan også finde ud af, hvad din aktie er værd ved at se på virksomhedens værdiansættelse. Dette er et mål for, hvor meget virksomheden er værd. Der er et par forskellige måder at beregne en virksomheds værdiansættelse på, men den mest almindelige metode er at bruge kurs/indtjeningsforholdet. Dette forhold er simpelthen aktiekursen divideret med indtjeningen pr. aktie. Et højere forhold betyder, at aktien er dyrere, og et lavere forhold betyder, at aktien er billigere.


Der er naturligvis ingen, der kan fortælle dig med sikkerhed, hvad dine aktier er værd. En akties værdi ændrer sig altid, og det er umuligt at forudsige fremtiden. Men ved at se på virksomhedens regnskaber, aktiekurs og værdiansættelse kan du få et godt indtryk af, hvad aktien er værd i dag.